Cenník 2017

Kurt/EUR/hod                             8,50

obyvatelia ZB a predplatitelia           7

Poplatok za osvetlenie každá začatá hod  5

 

Objednávky počas sezóny  na mobilnom čísle 0904 627 588

alebo na email: zahorakopen@zahorakopen.com

Všeobecné ustanovenia

 

1.Dlžka  sezóny je pre nájomcov vo večerných hodinách mimo kurtu č.1 je limitovaná dĺžkou denného svetla.

2.V prípade dažďa ,alebo nespôsobilosti kurtov následkom poveternostných podmienok sa náhradná hodina poskytne po dohode so správcom.

3.TJ Záhorák poskytne náhradný termín v prípadoch ak oznámi predplatiteľovi 24 hodín vopred iné využitie kurtu (turnaj organizovaný TJ resp. treťou osobou, alebo pre údržbu kurtov).

4.TJ Zahorák nezodpovedá za stratu alebo odcudzenie cenných predmetov, vecí, hotovosti.

5.Hráč zodpovedá  v plnom rozsahu za škody na zdraví a majetku ním spôsobené pri tréningovej činnosti a konaní zápasov a zaväzuje sa ich TJ Zahorák alebo poškodenej osobe uhradiť.

6.Hráč je povinný dodržiavať na hru určenú dobu tak, aby nezdržiaval nástup dalšieho hráča.

Ďakujeme  TJ Záhorák

PrihláseniePartneri